• ANADOLU LİSESİ : Mustafa Kemal Mah. 2128 Sokak No:24 Çankaya-Ankara
 • KURS : Mustafa Kemal Mah. 2119 Sokak No:13/1-2 Çankaya-Ankara

Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

Sembol Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlamak için kişisel, eğitsel ve mesleki gelişimini destekleyici hizmetler sunmaktadır.

KİŞİSEL-SOSYAL REHBERLİK (Yaşamayı Öğrenme)

Eğitim sürecinde öğrencilerin kişisel-sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmetlerine Kişisel Rehberlik denir. Kişisel rehberlik, öğrencinin kendini tanıması, anlaması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde beceri, kişisel sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yönelik hizmetleri kapsar. Kişisel-Sosyal Rehberliğin çalışma alanları;

 • Özgüven Geliştirme,
 • Özsaygı Geliştirme,
 • İlgi ve Yeteneklerini Fark Etme,
 • İletişim Becerilerini Geliştirme,
 • Kaygıyla Baş Etme Becerilerini Geliştirme,
 • Problem Çözme ve Karar Verme Becerilerini Geliştirme,
 • Amaç Belirleme, Plan Yapma ve Plana Uyma becerilerini kazandırmaktır.

EĞİTSEL REHBERLİK  (Öğrenmeyi Öğrenme)

Öğrencilerin eğitim yaşamları boyunca ilgilerini, yeteneklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan eğitim programlarından birini seçmelerine, seçtikleri bu programda başarıyla ilerlemelerine ve eğitimle ilgili karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik yapılan yardımların tümüne Eğitsel Rehberlik adı verilir.

Bir öğrencinin yaşamının her aşamasında eğitsel rehberliğe ihtiyacı vardır. Eğitsel rehberlikte temel amaç, bireyin bütün yönleriyle kendini gerçekleştirmesine olanak verecek bir gelişme ve öğrenme ortamı oluşturmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda  Eğitsel Rehberliğin çalışma alanları;

 • Okula ve Çevreye Uyum,
 • Aile ve İletişim,
 • Eğitsel Yönlendirme ve Alan Seçimi,
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri,
 • Zamanı Etkin kullanma,
 • Test Çözüm Teknikleri,
 • Çalışma Ortamını Düzenleme,
 • Çalışma Planı Hazırlama,
 • Sınav Kaygısı İle Başa Çıkma Yolları,
 • Sınav (YKS, TYT – AYT) Tanıtımları ve Bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

MESLEKİ REHBERLİK (Kariyer Planlama)

Her öğrenciye mesleki tercihlerinde, kendilerine uygun olan mesleklere yönelmelerini sağlamak, iş yaşamı ve mesleğe hazırlanmalarında gerekli olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetine Mesleki Rehberlik denir. Eğitim sürecinde öğrencilerin ilgilerini, yeteneklerini ve değerlerini belirlemek mesleki rehberliğin ilk adımını oluşturur. Mesleki Rehberliğin çalışma alanları;

 • Öğrencinin yetenek ve becerilerini keşfetmesine yardımcı olmak,
 • Öğrencinin mesleki olgunluk düzeyini artırmaya yardımcı olmak,
 • Meslek ve bölüm tanıtımları,
 • Farklı türlerdeki meslek, iş ve faaliyetler hakkında kaynaklardan bilgi edinmelerini sağlamak,
 • Üst eğitim kurumlarının tanıtılması,
 • Kariyer Planlama konularında  mesleki rehberlik hizmeti verilir.

 

Call Now Button